Dit is de top bar

Intro tekst?

Wat is counseling?

Counseling is een gestructureerd individueel begeleidingsproces. Het biedt u de mogelijkheid om op een resultaatgerichte en op effectieve wijze, binnen uw competenties, gewenste of noodzakelijke, veranderingen in uw leven te realiseren. Counseling richt zich op vragen en problemen met een lichte psycho-sociale en emotionele achtergrond, waarbij er geen sprake is van psychische stoornis. Dit lijkt wellichte een klein werkgebied. Toch vallen de meeste problemen en hulpvragen binnen dit werkveld.

Bij counseling gaat het om;

 • oplossingsgericht denken en handelen;
 • het verkrijgen van inzichten in het eigen denken, voelen, handelen en beleven;
 • inzicht verkrijgen de aanwezige maar ongebruikte mogelijkheden t.o.v. de probleemstelling;
 • het ontwikkelen van kennis en vaardigheden om het eigen functioneren te verbeteren.

Het doel van counseling is;

 • om met een relatief kortdurend traject optimaal te functioneren;
 • zelfstandig problemen oplossen of hanteren;
 • het zelfvertrouwen en assertiviteit vergroten;
 • het optimaal kunnen toepassen van de aangeleerde nieuwe vaardigheden.

Vergoedingen zorgverzekeraars; Sommige zorgverzekeraars vergoeden counseling indien;

 • de counselor gediplomeerd is
 • de opleiding heeft gevolgd bij een erkend opleidingsinstituut;
 • in bezit is van zowel een praktijk als individuele AGB code;
 • aangesloten is bij een erkende beroepsverniging voor counselors;
 • aangesloten is bij de TBNG/RBNG

De verzekeringsnemer dient een aanvullende module alternatieve geneeskunde naast de basispakket van de zorgverzekering te hebben; SPIEGELLOGISCH voldoet aan al deze voorwaarden.

Bij geen vergoeding;

Werken wij budget gerelateerd. Informeer naar onze voorwaarden

Dit is de rechter content