Inge Muller (1955) heeft 30 jaar in het bedrijfsleven gewerkt, waarvan 15 jaar in het notariaat en 15 jaar als verhuurder van woningen en bedrijfsruimtes in Den Haag. Vooral in de laatste functie werd haar aandacht gevestigd op de toenemende schuldenproblematiek bij huurders. Zij heeft zich daar verder in verdiept, wat er uiteindelijk toe heeft geleid dat zij als gediplomeerd schuldhulpverlener bij diverse (gemeentelijke) instanties aan het werk is gegaan.

Bij dit werk is zij zich bewust geworden van de ingrijpende gevolgen die het voor werkgevers kan hebben als hun werknemers kampen met problematische schulden. Voorbeelden hiervan zijn:

  • verminderde prestaties (mentale afwezigheid),
  • meer (werk)druk op de collega’s,
  • kosten voor het inhuren van extra personeel,
  • scholing en ervaring die verloren gaan,
  • extra administratie door de voorschotten en het loonbeslag,
  • werknemers die uit nood de toevlucht neemt tot onwenselijke stappen om het inkomen aan te vullen.

Tevens bemerkte zij dat een flink aantal cliënten door de reguliere (meestal gemeentelijke) organisaties niet altijd de hulp kunnen krijgen die er in het individuele geval nodig is. Als gevolg hiervan is Inge Muller in 2006 van start gegaan met Vitare Schuldhulpverlening. Het doel is in eerste instantie om in een kortdurend traject de financiële situatie van betrokkene zodanig te stabiliseren dat het hebben van schulden niet langer een belemmering vormt voor het functioneren op de werkvloer. Vervolgens worden de nodige stappen doorlopen om ook tot structurele oplossingen te komen voor de bestaande schuldensituatie.

Naast het bovenstaande is Inge Muller werkzaam als kwaliteitsmedewerker schuldhulpverlening en verzorgt zij voorlichtingsbijeenkomsten en trainingen ten behoeve van bijvoorbeeld schuldhulpverleners, budgetconsulenten en Algemeen Maatschappelijk Werk.

omhoog | home