De drijvende kracht achter Spiegellogisch

is Patty Boting zij heeft in beginsel management en sociale psychologie gestudeerd om vervolgens een vierjarige opleiding counseling en coaching te volgen welke zij in 1998 succesvol heeft afgerond. Doordat Patty zeer geïntrigeerd is wat mensen drijft in een organisatie heeft zij intensief onderzoek verricht naar het functioneren van het individu in een team. Het uitgangspunt van haar onderzoek was te ontdekken welke groepsdynamiek  het individu kan beïnvloeden op zowel positieve als negatieve wijze en waarom dit het individu productiever maakt of juist improductief en welke persoonlijkheidskenmerken beïnvloeden de interne processen. De resultaten van de onderzochte aspecten heeft geresulteerd in het ontwikkelen van drie unieke training methodieken, Imagine, De Kleurenmethodiek en de Q.M.A scan, alle gericht op het optimaliseren van de innerlijke processen die de mens motiveren en stimuleren.  Naast de door Patty zelf ontwikkelde methodieken is zij tevens een gekwalificeerd en gecertificeerd DISC trainer.

U kunt voor inhoudelijk informatie over ons aanbod meer lezen op onze website pagina’s.

omhoog | home