Coachen en counselen het verschil, de overeenkomst, de meerwaarde

Coachen

Bij coachen staan praktische en/of organisatorische zaken centraal. In meer of mindere mate kunnen deze factoren de persoonlijke ontwikkeling onnodig remmen of soms zelfs onmogelijke maken. Coachen wordt veelal ingezet als een gestructureerd traject naar een vooraf gesteld eindresultaat.

Counselen

Bij counseling staat de emotionele kant van bepaalde persoonlijke problemen of een persoonlijkheidsproblematiek centraal. Vervolgens bekijkt men bij counselen op een praktische wijze, wat voor de persoonlijke ontwikkeling belangrijk is in het leren omgaan met sociale- en emotionele aspecten.

Wat kun je genereren uit coaching?

Doelen stellen en structuur aan brengen om de gestelde doelen te bereiken. Bij coachen wordt in beginsel niet gekeken naar innerlijke belemmeringvormen welke de te behalen doelen mogelijk kunnen tegenwerken.

Wat kun je genereren uit counseling?

Inzicht verwerven in gedachtepatronen en de persoonlijke belevingwereld om optimaal te kunnen functioneren. Daarnaast de oorza(a)k(en) van levensstagnaties gaan herkennen en erkennen om vervolgens door het eigen probleemoplossend vermogen verbeterde gedachtepatronen te verkrijgen en een bevredigende levenssituatie te bereiken. Op deze wijze worden gestelde doelen bereikt en behouden.

Van Counselen naar Coachen

Wanneer de probleemanalyse d.m.v. counseling is gekanaliseerd wordt het counselingtraject voor 90% afgesloten en de counselor over in de rol van coach om via coaching oplossingsgericht aan de bij counseling inzichtelijke geworden doelen te gaan werken. De begeleide implementeert de verworven inzichten in zijn/haar conditionering en ondergaat een cognitieve verandering die continuïteit waarborgt.

Helaas is counseling in Nederland nog onbekend en onbemind. In vele andere landen is het een geïntrigeerd verschijnsel binnen de organisaties en heeft het de meerwaarde ruimschoots bewezen.
omhoog | home