Onze trainingen in vogelvlucht

DISC Discover Trainingen & Individuele begeleiding

DISC trainingsmodel, geeft inzichten in de gedragstijlen van het team en het persoonlijkheidsprofiel  van het individu.  De gedragstijl van een team geeft aan waardoor een team niet optimaal functioneert en het persoonlijkheidsprofiel geeft aan op welke wijze het individu in bepaalde situaties reageert en waarom.  In deze training leert men zijn/haar gedragstijl te herkennen en die van anderen. Met deze inzichten kan men de eigen gedragstijl aanpassen op de gedragstijl van de ander en de gewenste resultaten te bereiken. De training geeft de mogelijkheid om de zelfkennis te verbeteren en daarnaast geeft het de vele vaardigheden om verder te ontwikkelen. Succesvolle mensen weten hoe ze geneigd zijn te reageren en zijn in staat om hun stijl aan te passen om het gewenste succes te behalen.

DISC Scan, om de DISC training nog meer kracht bij te zetten bestaat de mogelijkheid om via een 10 minuten scan een persoonlijk persoonlijkheidsprofiel in een transparante rapportage te ontvangen. Het rapport geeft u duidelijke inzichten in uw sterke en minder sterke kanten, uw ontwikkelpunten en tips en trucs.

Multiculturele communicatie

Wat is Multiculturele Communicatie?

Bent u in staat te zeggen wat u wilt zeggen zonder de relatie met de ander te beschadigen? Multicultureel communiceren is in onze huidige maatschappij niet meer weg te denken. In onze multiculturele samenleving met al zijn verschillende culturele achtergronden komt een boodschap vaak anders over dan in de bedoeling is met alle gevolgen van dien. Onbedoeld wordt een relatie beschadigd dit komt een productieve samenwerking niet ten goede.

Communiceren met collega’s met een andere achtergrond wordt in de praktijk vaak als ‘moeilijk’ ervaren. De verschillen in taal en cultuur spelen een belangrijke rol. Daarnaast zijn de verschillende gewoonten wat betekent ook verschillen in omgaan met informatie. Niet alleen de manier waarop informatie wordt verkregen, maar ook inhoudelijke thema’s kunnen anders worden geïnterpreteerd.

Onze training geeft op een respectvolle manier een andere kijk op communiceren met onze medemens met een ander cultureel erfgoed, men krijgt inzicht in de belevingswereld van de ander. De interactie tussen mensen neemt toe als er sprake is van begrip, respect en waardering over en weer.

omhoog

Project training

In deze training leren werknemers zichzelf te coachen en collega’s om zo motivatie en competenties te verhogen. Het eigen functioneren op een andere wijze te beredeneren met als doel de mogelijkheden te benutten en werkwijze te optimaliseren. Als het individu functioneert, functioneert ook de organisatie.
omhoog

Lastig gedrag en agressie training

Onze training Lastig gedrag en Agressie voorkomt uitval van personeel door ongewenste ervaringen in brede zin. De training geeft praktische oplossingenen is zowel preventief als curatief in te zetten. U kunt daarbij denken aan, hoe om te gaan met de mentale en emotionele gevolgen van lastig gedrag en/of agressie. Deze training geeft mensen die inzichten die nodig zijn om het emotionele effect van agressie of lastig gedrag te herkennen en te verwerken. Onze training is gericht op de interne verwerkingsprocessen die plaatsvinden na ervaringen met lastig gedrag en/of agressie. Daarnaast gaan we in deze training onze grenzen verkennen en stellen. Elk mens beleeft lastig gedrag en/of agressie op zijn/haar eigen wijze zo ook verwerkt ieder mens deze ervaring op zijn/haar eigen unieke wijze. Tevens bespreken we allerlei vormen van lastig gedrag en agressie, hoe het ontstaat, hoe we het omkeerbaar kunnen maken. Ook besteden we veel aandacht aan de non-verbale agressie de effecten hiervan worden erg onderschat. Deze vorm van agressie is niet tastbaar en moeilijk aantoonbaar maar geeft daardoor juist ernstige mentale schade.

omhoog

omhoog | home