De kleurmethodiek een laagdrempelige en efficiënte trainingsmethode

Wat is de kleurenmethodiek:

De kleurmethodiek is ontwikkeld door Spiegellogisch met als fundament de kleurenpsychologie, vervolgens aangepast en uitgebreidt en in een eigentijds werkbaar model gegoten. Deze methodiek is geschikt voor meerdere doelgroepen en kan zowel in een groepstraining als in een individueel traject worden ingezet. Kleur is dermate laagdrempelig dat het alle deelnemers een gevoel van spelsheid en veiligheid geeft waardoor de bereidheid om actief deel te nemen aanzienlijk toeneemt en weerstanden wegvallen.

Waarom de kleurenmethodiek:

Kleuren bepalen onze gedachtepatronen en beïnvloeden ons. De kleurmethodiek helpt om op een herkenbare wijze inzicht te verkrijgen in oorzaak en gevolg en leert de deelnemer om van het vertrouwde reactief handelen naar het proactieve denken en handelen te gaan met alle positieve gevolgen van dien. Welke aspecten van kleuren heeft u of de groep nodig om optimaal te functioneren, de antwoorden liggen verscholen in de kleurkeuze.

Kleur en wetenschap:

Het effect van kleur is wetenschappelijk aangetoond en wordt al jaren succesvol toegepast. Neem de marketingindustrie die gebruikt het effect kleur om ons koopgedrag te beïnvloeden en met gewenst resultaat. Waarom zouden wij kleur dan niet toepassen om onszelf en/of de groep inzicht te laten verkrijgen in denkpatronen, belevingswereld en handelswijze. Deze inzichten helpen ons, geven ons inzicht in competenties, behoefte en belevingswerelden van onszelf en derden.

Wat maakt deze methodiek uniek:

De kleurmethodiek leent zich uitstekend om bijvoorbeeld eventuele samenwerkingsproblematiek te analyseren en te kanaliseren. Het is een veilige wijze om gedachten, ervaringen en belevingen te uiten. Men krijgt inzicht in de denkwijze en beleving van de ander, zo ontstaat er veelal een wederzijdsrespect en een sterke oplossingsbereidheid. Door de herkenbaarheid worden de aangeleerde vaardigheden als vanzelfsprekend in de deelnemer verankerd. Het individuele begeleidingstraject, d.m.v. de kleurenmethodiek, kenmerk zich door de korte interventie duur.

Waarvoor is de kleurmethodiek o.a. inzetbaar:

  • Samenwerkingsoptimalisatie,
  • Verbeteren van individuele prestatie,
  • Doelen stellen en behalen,
  • Kleur inzetten ter verbetering van communicatie,
  • Van reactief handelen naar proactief danken en handelen,

Kleur laat zich niet kaderen en biedt u ongekende mogelijkheden daarom hebben wij een aparte website. Wilt u meer weten over kleur en toepasbaarheid kijk dan op onze website Kleur Totaal.
Kijk op kleurtotaal.nl

omhoog | home