PBP CHECK

De PBP Check zorgt voor een tijdige signalering van overbelasting

  • De PBP Check is geschikt voor elke organisatie en alle werknemers. Door tijdig te signaleren of een werknemer tegen zijn grenzen aan zit, kan uitval van de werknemer voorkomen worden.
  • Een Persoonlijk Belasting Profiel (PBP) kan de uitval risico’s beheersen en minimaliseren door een jaarlijks preventief coaching consult door middel van een PBP Check voor uw werknemers.
  • Wat is een PBP? De werknemer krijgt een vragenlijst, n.a.v. de antwoorden volgt een gesprek welke de mogelijke factoren die de belasting van de werknemer analyseert en kanaliseert.
  • Vervolgens bespreken we met de opdrachtgever welke aandachtspunten er naar voren zijn gekomen

Een overbelaste werknemer zal niet snel aangeven dat er sprake is van mentale vermoeidheid maar wel fysieke klachten aangeven. Veelal gaat achter deze fysieke klachten veel mentale overbelasting schuil. Als de werknemer uiteindelijk aangeeft dat er mentaal teveel druk is dan kunnen we er suggestievelijk vanuit gaan dat de klachten al langere tijd hebben bestaan en het traject naar herstel een langere periode in beslag zal nemen.

Voor tijdige signalering is PBP een doeltreffende instrument.

PBP TRAJECT

In het PBP traject wordt aan de hand van o.a. cognitieve gedragstherapie, oplossingsgericht denken en zelfreflectie aan de werknemer inzichtelijk gemaakt hoe deze kan omgaan met werkgerelateerde mentale problemen en (over)belasting. Daarnaast krijgt de werknemer handvatten uitgereikt om in de toekomst beter om te gaan met het risico op (over)belasting. Iedere werknemer die deelneemt aan het PBP traject ontvangt een rapport waarin een transparant beeld wordt weergeven over de mentale belasting van de werkgever, de risico’s waar de werknemer rekening mee moet houden en adviezen om deze risico’s te beheersen.

  • Indien de PBP Check analyse aangeeft dat er een reële kans op uitval bestaat zullen wij een advies opstellen om het PBP traject op te starten.
  • Uiteraard zal dit in overleg gaan met werkgever en werknemer.
  • Het PBP traject kan 5 tot 18 interventies beslaan, dit is afhankelijk van de intensiteit van de problematiek.
  • De methodieken die wij toepassen gedurende de interventies kunnen verschillend zijn maar altijd gericht op vooruitgang en verankering van nieuwe aangeleerde vaardigheden.

Wij creëren mogelijkheden voor een kort maar intensief traject welke uitsluit bij de problematiek van de werknemer. Onze werkwijze is altijd oplossingsgericht.

Onze PBP sluit aan op alle niveaus binnen de organisatie.

Onze analyse en adviezen worden besproken met de opdrachtgever zonder bindende adviezen of voorwaarden.

Wilt u meer informatie ontvangen over onze P.B.P. check, of deze direct aanvragen? Vul dan het onderstaande formulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Bedrijfsnaam

Contactpersoon

Functie

Bedrijfsgrootte

Telefoonnummer:

E-mailadres

Opmerkingen

omhoog | home